چگونگی حذف 360 Total Security از Windows

مرحلۀ ۱: بر روی Start Menu کلیک کنید و All Programs را در رایانۀ شخصی خود انتخاب کنید.

مرحلۀ ۲: پوشۀ “360 Security Center” را پیدا و باز کنید. بر روی زیرپوشۀ “360 Total Security” کلیک کنید و Uninstall را انتخاب کنید. (تذکر: این پوشه‌ها هر دو یک اسم دارند 360 Total Security و 360 Total Security Essential.)

مرحلۀ ۳: وقتی که برنامه اجرا شد، از شما سوال می‌کند که آیا می‌خواهید 360 Total Security را حذف کنید. بر روی Continue کلیک کنید.

مرحلۀ ۴: بعد از کلیک روی Continue، یک بالاپَراز شما سوال می‌کند که آیا می‌خواهید 360 Total Security را به‌صورت دائمی حذف کنید. بر روی Yes کلیک کنید. پیامی به شما اعلان خواهد کرد که عملیات حذف به‌پایان رسیده است.

مرحلۀ ۵: رایانۀ خود را شروع دوباره کنید و بازبینی کنید که آیا فایلی از برنامۀ باقی مانده است. از Start Menu، گزینۀ Computer و Local Disk (C:) سپس Program Files را انتخاب کنید. پوشۀ “360” را پیدا کنید و آن را حذف کنید (اگر وجود دارد).

* هر دو نرم‌افزار 360 Total Security و 360 Total Security Essential برای همۀ کاربران رایگان است اما بعضی از خدمات ارزش افزوده مانند پشتیبانی ممتار ممکن است هزینه‌های اضافی داشته باشد.