Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 10.8.0.1465 28 thg 6, 2022
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1458 14 thg 6, 2022
  • Cải thiện: Tối ưu hóa các tính năng
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1456 24 thg 5, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1451 12 thg 5, 2022
  • Cải thiện: Tối ưu hóa các tính năng
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1445 28 thg 4, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1441 20 thg 4, 2022
  • Cải thiện: Tối ưu hóa các tính năng
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1434 30 thg 3, 2022
  • Đã thêm: Đánh chặn lỗ hổng Log4j
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1430 17 thg 3, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1427 2 thg 3, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1426 16 thg 2, 2022
  • Cải thiện: Cập nhật công cụ chống vi-rút KunPeng
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút