Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 10.8.0.1541 15 thg 3, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1531 28 thg 2, 2023
  • Bổ sung:Hỗ trợ đầy đủ Win10 22H2 và Win11 22H2
 • 10.8.0.1529 17 thg 2, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1522 10 thg 1, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1520 14 thg 12, 2022
  • Cải thiện: Cập nhật động cơ chống vi-rút
 • 10.8.0.1517 24 thg 11, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1516 18 thg 11, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1514 16 thg 11, 2022
  • Bổ sung:Đề xuất tính năng
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1503 28 thg 10, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1500 12 thg 10, 2022
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút