همه در یک بسته بازتعریف شده‌اند

مجموعه‌ای از ابزارها در دستان شما

دانلود رایگان

ابزارها

این مجموعۀ همه کاره از ابزارها، کارهای معمول رایانۀ شخصی شما را انجام می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا رایانۀ شخصی خود را با محافظت از ارتباط اینترنتی و مجزاسازی تهدیدات در وضعیت مناسبی نگه دارید، همچنین آسیب‌پذیری‌ها و فضای دیسک سامانۀ شما را مدیریت می‌کند.