سوابق نسخه برای 360 Total Security Essential

 • 8.8.0.1105 18 دسامبر 2018
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1101 14 نوامبر 2018
  • Added: Support Windows 10 RS5
 • 8.8.0.1097 5 سپتامبر 2018
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1096 25 ژوئن 2018
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1090 29 مهٔ 2018
  • Added: Compliance with the European General Data Protection Regulation
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1083 21 مهٔ 2018
  • Added: Support Windows 10 Spring Creators Update
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1082 18 آوریل 2018
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1078 13 مارس 2018
  • Added: Set registry key for Meltdown and Spectre patch
 • 8.8.0.1077 7 مارس 2018
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1076 24 فوریهٔ 2018
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1073 2 فوریهٔ 2018
  • Add: Premium Membership - Complete protection without Ads and Lively theme to dress up your Total Security Essential
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1050 25 دسامبر 2017
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1049 27 نوامبر 2017
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1047 16 نوامبر 2017
  • Added: Support Windows 10 Autumn Creators Update
 • 8.8.0.1043 2 اوت 2017
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1042 14 ژوئیهٔ 2017
  • Added: Internet Protection for WebExtensions in FireFox
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1036 6 ژوئن 2017
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.8.0.1033 24 آوریل 2017
  • اصلاحی: اشکال زدایی
  • افزوده: پشتیبانی از روزآمد Windows 10 Creators Update
 • 8.8.0.1020 10 اوت 2016
  • افزوده: پشتیبانی از روزآمد Windows 10 Anniversary
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.2.0.1039 11 مهٔ 2016
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.2.0.1038 28 آوریل 2016
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.2.0.1035 22 آوریل 2016
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.2.0.1034 20 آوریل 2016
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 8.2.0.1031 26 فوریهٔ 2016
  • افزوده: زبان - آلمانی
  • افزوده: مسدودسازی برنامه ناخواسته بالقوه (PUP)
  • افزوده: پشتیبانی از اسکن فایل های iOS IPA آلوده شده با Xcode Ghost
  • افزوده: اسکن ویروس - پشتیبانی از فایل نوع Rar5 _(فایل فشرده آرشیوی)
  • افزوده: اسکن ویروس - پشتیبانی فایل نوع IPA (بسته نصب کننده iOS)
  • افزوده: اسکن ویروس - جزئیات مورد برای نتایج اسکن
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 7.2.0.1027 17 دسامبر 2015
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 7.2.0.1025 14 نوامبر 2015
  • افزوده: پشتیبانی از Windows 10 TH2(Build 10586)
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 7.2.0.1021 21 سپتامبر 2015
  • افزوده: پشتیبانی از اسکن فایل های iOS IPA آلوده شده با Xcode Ghost
 • 7.2.0.1020 18 سپتامبر 2015
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 7.2.0.1019 3 سپتامبر 2015
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 7.2.0.1018 17 اوت 2015
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 7.2.0.1012 29 ژوئیهٔ 2015
  • افزوده: پشتیبانی کامل از Windows 10
  • افزوده: پوسته به سبک Windows 10
  • افزوده: محافظت از ربایش داده ها
  • افزوده: پاک سازی گواهی ریشه مخرب
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 6.6.1.1014 1 ژوئن 2015
  • افزوده: زبان - ویتنامی
  • افزوده: زبان - پرتغالی
  • افزوده: زبان - چینی ساده
  • افزوده: زبان - ژاپنی
  • افزوده: زبان - هندی
  • افزوده: تغییر زبان نمایش
  • افزوده: اسکن برنامه‌ریزی‌شده
  • افزوده: خاموشی پس از اسکن ویروس
  • افزوده: محافظت از اینترنت برای کروم ۶۴ بیتی
  • افزوده: محافظت از اینترنت برای مرورگر اپرا
  • افزوده: محافظت از اینترنت برای مرورگر یاندکس
  • افزوده: اسکن ویروس در وضعیت ایمن
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 6.0.0.2016 30 آوریل 2015
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 6.0.0.1022 7 آوریل 2015
  • اصلاحی: اشکال زدایی
 • 6.0.0.1021 17 مارس 2015
  • محافظت فعال
  • اسکن ویروس
  • جعبۀ شنی
  • قالب
  • پشتیبانی بدون سرپرست
  • پشتیبانی از چندین زبان: انگلیسی، فارسی، روسی، اسپانیایی، ترکی و چینی سنتی