Driver Updater and Firewall are available now! Upgrade to Premium Today.

Lịch sử phiên bản của 360 Total Security Essential

 • 8.8.0.1049 27-11-2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1047 16-11-2017
  • Bổ sung: Hỗ trợ đầy đủ Windows 10 Autumn Creators Update
 • 8.8.0.1043 02-08-2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1042 14-07-2017
  • Bổ sung: Bảo vệ Internet cho WebExtensions trong FireFox
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1036 06-06-2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1033 24-04-2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Hỗ trợ Windows 10 Creators Update
 • 8.8.0.1020 10-08-2016
  • Hỗ trợ Windows 10 Anniversary Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1039 11-05-2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1038 28-04-2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1035 22-04-2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1034 20-04-2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1031 26-02-2016
  • Thêm: Ngôn ngữ – người Đức
  • Thêm: Chặn chương trình không mong muốn tiềm ẩn
  • Thêm: Hỗ trợ quét các file IPA của iOS bị nhiễm Xcode Ghost
  • Thêm: Quét vi-rút - Hỗ trợ loại tệp Rar5 (tệp lưu trữ)
  • Thêm: Quét vi-rút - Hỗ trợ loại tệp IPA (gói cài đặt iOS)
  • Thêm: Quét vi-rút - Chi tiết các mục trong kết quả quét
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1027 17-12-2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1025 14-11-2015
  • Hỗ trợ Windows 10 TH2(Build 10586)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1021 21-09-2015
  • Thêm: Hỗ trợ quét các file IPA của iOS bị nhiễm Xcode Ghost
 • 7.2.0.1020 18-09-2015
  • Sửa lỗi
 • 7.2.0.1019 03-09-2015
  • Sửa lỗi
 • 7.2.0.1018 17-08-2015
  • Sửa lỗi
 • 7.2.0.1012 29-07-2015
  • Đã thêm: Hỗ trợ đầy đủ Windows 10
  • Đã thêm: Giao diện kiểu Windows 10
  • Đã thêm: Bảo vệ trước hoạt động tấn công dữ liệu
  • Đã thêm: Dọn dẹp chứng chỉ gốc độc hại
  • Đã sửa: Sửa lỗi
 • 6.6.1.1014 01-06-2015
  • Thêm: Tiếng Việt
  • Thêm: Tiếng Bồ Đào Nha
  • Thêm: Tiếng Hoa
  • Thêm: Ngôn ngữ - Nhật Bản
  • Thêm: Ngôn ngữ - Tiếng Hindi
  • Thêm: Thay đổi ngôn ngữ hiển thị
  • Thêm: Quét theo lịch
  • Thêm: Tắt máy sau khi quét virut
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Chrome 64bit
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Opera
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Yandex
  • Thêm: Quét virus ở chế độ Safe Mode
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.0.0.2016 30-04-2015
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1022 07-04-2015
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1021 17-03-2015
  • Bảo vệ chủ động
  • Quét vi rút
  • Vùng cách ly vi rút
  • Chủ đề
  • Hỗ trợ quyền quản trị trên máy tính
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc