Lịch sử phiên bản của 360 Total Security Essential

 • 8.8.0.1119 18 thg 12, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1118 8 thg 11, 2019
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 November 2019 Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1116 23 thg 9, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1114 4 thg 7, 2019
  • Cải thiện: Tăng cường tính năng bảo mật
  • Cải thiện: Bảo vệ ổ USB
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 May 2019 Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1105 18 thg 12, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1101 14 thg 11, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 RS5
 • 8.8.0.1097 5 thg 9, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1096 25 thg 6, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1090 29 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1083 21 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 Spring Creators Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug