Lịch sử phiên bản của 360 Total Security Essential

 • 8.8.0.1105 18 thg 12, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1101 14 thg 11, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 RS5
 • 8.8.0.1097 5 thg 9, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1096 25 thg 6, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1090 29 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1083 21 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 Spring Creators Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1082 18 thg 4, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1078 13 thg 3, 2018
  • Bổ sung: Thiết lập khóa registry cho Meltdown và Spectre vá
 • 8.8.0.1077 7 thg 3, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1076 24 thg 2, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1073 2 thg 2, 2018
  • Thêm: Thành viên Premium - Được bảo vệ toàn diện mà không bị quảng cáo và tận hưởng các chủ đề giao diện sống động để làm mới phần mềm Total Security Essential của bạn
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1050 25 thg 12, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1049 27 thg 11, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1047 16 thg 11, 2017
  • Bổ sung: Hỗ trợ đầy đủ Windows 10 Autumn Creators Update
 • 8.8.0.1043 2 thg 8, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1042 14 thg 7, 2017
  • Bổ sung: Bảo vệ Internet cho WebExtensions trong FireFox
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1036 6 thg 6, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1033 24 thg 4, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Hỗ trợ Windows 10 Creators Update
 • 8.8.0.1020 10 thg 8, 2016
  • Hỗ trợ Windows 10 Anniversary Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1039 11 thg 5, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1038 28 thg 4, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1035 22 thg 4, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1034 20 thg 4, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1031 26 thg 2, 2016
  • Thêm: Ngôn ngữ – người Đức
  • Thêm: Chặn chương trình không mong muốn tiềm ẩn
  • Thêm: Hỗ trợ quét các file IPA của iOS bị nhiễm Xcode Ghost
  • Thêm: Quét vi-rút - Hỗ trợ loại tệp Rar5 (tệp lưu trữ)
  • Thêm: Quét vi-rút - Hỗ trợ loại tệp IPA (gói cài đặt iOS)
  • Thêm: Quét vi-rút - Chi tiết các mục trong kết quả quét
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1027 17 thg 12, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1025 14 thg 11, 2015
  • Hỗ trợ Windows 10 TH2(Build 10586)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1021 21 thg 9, 2015
  • Thêm: Hỗ trợ quét các file IPA của iOS bị nhiễm Xcode Ghost
 • 7.2.0.1020 18 thg 9, 2015
  • Sửa lỗi
 • 7.2.0.1019 3 thg 9, 2015
  • Sửa lỗi
 • 7.2.0.1018 17 thg 8, 2015
  • Sửa lỗi
 • 7.2.0.1012 29 thg 7, 2015
  • Đã thêm: Hỗ trợ đầy đủ Windows 10
  • Đã thêm: Giao diện kiểu Windows 10
  • Đã thêm: Bảo vệ trước hoạt động tấn công dữ liệu
  • Đã thêm: Dọn dẹp chứng chỉ gốc độc hại
  • Đã sửa: Sửa lỗi
 • 6.6.1.1014 1 thg 6, 2015
  • Thêm: Tiếng Việt
  • Thêm: Tiếng Bồ Đào Nha
  • Thêm: Tiếng Hoa
  • Thêm: Ngôn ngữ - Nhật Bản
  • Thêm: Ngôn ngữ - Tiếng Hindi
  • Thêm: Thay đổi ngôn ngữ hiển thị
  • Thêm: Quét theo lịch
  • Thêm: Tắt máy sau khi quét virut
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Chrome 64bit
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Opera
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Yandex
  • Thêm: Quét virus ở chế độ Safe Mode
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.0.0.2016 30 thg 4, 2015
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1022 7 thg 4, 2015
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1021 17 thg 3, 2015
  • Bảo vệ chủ động
  • Quét vi rút
  • Vùng cách ly vi rút
  • Chủ đề
  • Hỗ trợ quyền quản trị trên máy tính
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc