Hướng Dẫn: Cách Gỡ Cài Đặt 360 Total Security trên Windows

Bước 1: Nhấp vào Menu Start (Bắt Đầu) và chọn All Programs (Tất Cả Các Chương Trình) trên máy tính của bạn.

Bước 2: Xác định vị trí và mở rộng thư mục “360 Security Center” (Trung Tâm Bảo Mật 360). Nhấp vào thư mục con “360 Total Security” và chạy Uninstall (Gỡ Cài Đặt). (Lưu ý: Các thư mục này sẽ có cùng tên cho cả 360 Total Security360 Total Security Essential.)

Bước 3: Ngay khi chương trình chạy, nó sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn gỡ bỏ cài đặt 360 Total Security không. Nhấp vào Continue (Tiếp Tục).

Bước 4: Sau khi nhấp vào Continue (Tiếp Tục), một cửa sổ bật lên sẽ hỏi bạn có muốn gỡ vĩnh viễn 360 Total Security không. Nhấp vào Yes (Có). Một thông báo sẽ thông báo cho bạn rằng việc gỡ cài đặt hoàn tất.

Bước 5: Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem có bất kỳ tập tin nào còn lại từ chương trình hay không. Từ Menu Start (Bắt Đầu), chọn Computer (Máy Tính), Local Disk (C:), sau đó là Program Files (Tập Tin Chương Trình). Xác định vị trí thư mục “360” và xóa (nếu nó tồn tại).

* Cả 360 Total Security và 360 Total Security Essential đều miễn phí cho tất cả người dùng, nhưng một số dịch vụ giá trị gia tăng như Hỗ Trợ Cao Cấp có thể bị tính thêm phí.