Khuyến mãi giữa năm 2024, GIẢM GIÁ 50%!Tìm hiểu thêm.

360 Bảo vệ tài liệu

Phần Mềm Tiêu Diệt Ransomware

Tải Về

Tại sao tôi cần phần mềm này?

Chống lại ransomware hiệu quả

Tự Động Sao Lưu 100% Không Cần Vội Vã

  • Chấm dứt hành vi giả mạo độc hại
  • Tự động sao lưu tài liệu của quý vị khi có bất kỳ điều chỉnh nào
  • Giữ bản sao lưu trong vòng 30 ngày; tạo dung lượng trống trên ổ đĩa

Quý vị cảm thấy e ngại về việc bị nhiễm Phần Mềm Độc Hại không?
Phần Mềm Bảo Vệ Tài Liệu Luôn hỗ trợ quý vị

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi bao gồm tất cả các mẫu virus có thể giúp mã hóa tệp tin và bảo vệ hệ thống của quý vị.

Chỉ bằng một thao tác nhấp đơn giản
Không còn rủi ro

Quý vị vẫn còn bị làm phiền bởi bị nhiễm virus, hành vi giả mạo độc hại, hoặc lỗi hệ thống? Hãy tải về Phần Mềm Bảo Vệ Tài Liệu 360 ngay bây giờ để tránh xa tất cả những rắc rối này.

Thử ngay bây giờ