Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 10.8.0.1038 24 thg 6, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1030 18 thg 6, 2020
  • Cải thiện: Khả năng phát hiện mối đe dọa
  • Cải thiện: ổn định chương trình
 • 10.8.0.1021 1 thg 6, 2020
  • Cải thiện: Khả năng quét ransomware
  • Cải thiện: kinh nghiệm tương tác của quét toàn bộ
 • 10.6.0.1411 11 thg 5, 2020
  • Bổ sung: Nhiệm vụ điểm - VPN Proxy Master
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1402 21 thg 4, 2020
  • Cải thiện: Giải quyết sự cố chương trình có thể xảy ra
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1392 9 thg 4, 2020
  • Bổ sung: Hỗ trợ trình duyệt Microsoft Edge mới
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1379 27 thg 3, 2020
  • Bổ sung: Cơ chế KunPeng AntiVir
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1380 27 thg 3, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1354 10 thg 3, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1353 9 thg 3, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1352 6 thg 3, 2020
  • Cải thiện:Phản hồi tích cực sai mới
  • phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1338 17 thg 2, 2020
  • Cải thiện: Sandbox
  • Cải thiện hiệu suất
  • phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1314 15 thg 1, 2020
  • Bổ sung: Hỗ trợ tạm dừng bảo vệ
  • Cải thiện: Tăng tốc trò chơi kinh nghiệm
  • Khắc phục: lỗi phát lại video
 • 10.6.0.1300 30 thg 12, 2019
  • Bổ sung: Hỗ trợ cài đặt Driver loại DCH
  • Cải thiện: Quy trình ràng buộc giấy phép
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1285 13 thg 12, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1283 11 thg 12, 2019
  • Bổ sung: Hệ thống cảm biến bất thường
  • Cải thiện: Giải quyết sự cố chương trình có thể xảy ra
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1259 22 thg 11, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1256 21 thg 11, 2019
  • Bổ sung: Động cơ bảo vệ lõi (cho các hệ thống 64 bit)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1238 7 thg 11, 2019
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 November 2019 Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1223 12 thg 10, 2019
  • Cải thiện: Tăng cường tính năng bảo mật
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1210 20 thg 9, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1207 6 thg 9, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1193 23 thg 8, 2019
  • Bổ sung: Hỗ trợ quét cho ransomware
  • Cải thiện: Giải quyết sự cố chương trình có thể xảy ra
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1179 1 thg 8, 2019
  • Bổ sung: Giảm bớt dung lượng đĩa hệ thống (Chỉ dành cho cao cấp)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1145 12 thg 7, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1133 20 thg 6, 2019
  • Cải thiện: Bảo vệ ổ USB
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 May 2019 Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1115 31 thg 5, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1110 29 thg 5, 2019
  • Cải thiện: cửa sổ bật lên bảo vệ thêm phản hồi tích cực sai
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1086 7 thg 5, 2019
  • Đã thêm: Xác định sâu bản đồ Warcraft mới
  • Đã sửa lỗi: Sửa lỗi
 • 10.6.0.1059 15 thg 4, 2019
  • Cải thiện: Cải thiện khả năng bảo vệ hệ thống
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1038 26 thg 3, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1310 8 thg 3, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1309 5 thg 3, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1307 1 thg 3, 2019
  • Cải thiện hiệu suất
  • phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1284 12 thg 2, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1281 30 thg 1, 2019
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1280 29 thg 1, 2019
  • Cải thiện: Tăng cường tính năng bảo mật
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1275 21 thg 1, 2019
  • Cải thiện: Bảo vệ ổ USB
  • Cải thiện: Trình cập nhật driver
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1251 4 thg 1, 2019
  • Cải thiện: Tăng cường tính năng bảo mật
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1238 11 thg 12, 2018
  • Đã thêm: Trình chặn quảng cáo (Chỉ dành cho cao cấp)
  • Đã thêm: hỗ trợ Windows RS5
  • Cải thiện: Dọn dẹp trải nghiệm người dùng
  • Đã sửa lỗi: Sửa lỗi
 • 10.2.0.1197 29 thg 10, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1196 26 thg 10, 2018
  • Đã thêm: Active Protection supports digital currency protection
  • Tăng cường: Cleanup supports more applications and plugins
  • Tăng cường: Speedup user experience
  • Tăng cường: Cleanup user experience
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1180 11 thg 10, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1175 28 thg 9, 2018
  • Tăng cường: Desktop Organizer user experience
  • Tăng cường: Speed Up user experience
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1159 21 thg 9, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1134 17 thg 9, 2018
  • Đã thêm: Desktop Plus - Sắp xếp gọn gàng các tệp tìm kiếm và máy tính để bàn (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Đã thêm: Cung cấp 7 ngày dùng thử miễn phí cho tính năng Premium Firewall (Tường lửa)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1101 7 thg 9, 2018
  • Đã thêm: Nhiệm vụ mới để kiếm điểm thưởng
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1092 4 thg 9, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1089 3 thg 9, 2018
  • Đã thêm: Power up Full Check with Registry Cleaner and System Performance Enhancement
  • Đã thêm: Priority access to latest version (Premium Only)
  • Tăng cường: Full Check user experience
  • Tăng cường: Cleanup supports more applications and plugins
  • Fixed: Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1068 24 thg 8, 2018
  • Bổ sung: Ngôn ngữ – Tiếng Ba Lan
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1049 20 thg 8, 2018
  • Đã thêm: Patch up feature in Full Check can be scheduled at PC turning off
  • Tăng cường: Reduce main process memory usage
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.2.0.1019 10 thg 8, 2018
  • Đã thêm: Tùy Chỉnh Kiểm Tra Hoàn Toàn
  • Đã thêm: Nhiệm vụ mới để kiếm điểm thưởng
 • 10.0.0.1175 1 thg 8, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1167 25 thg 7, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1162 23 thg 7, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1159 20 thg 7, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1138 17 thg 7, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1137 12 thg 7, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1136 11 thg 7, 2018
  • Bổ sung: Kiểm tra toàn bộ - Dọn dẹp plug-in, Vá lỗi hệ thống
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1116 4 thg 7, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1115 29 thg 6, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1104 19 thg 6, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1089 11 thg 6, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1088 7 thg 6, 2018
  • Added: hỗ trợ chính sách thực thi để thoát khỏi bảo vệ
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1069 30 thg 5, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1068 25 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.0.0.1043 Beta 17 thg 5, 2018
  • Tăng cường: Thiết kế lại giao diện, tương tác của người dùng
  • Đã thêm: 360 SEND kết nối PC và thiết bị di động
  • Tăng cường: Tăng cường bảo vệ chống lại phần mềm không mong muốn mới
 • 9.6.0.1367 15 thg 5, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1364 8 thg 5, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 Spring Creators Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1329 20 thg 4, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1313 3 thg 4, 2018
  • Thêm: Chương Trình Giới Thiệu
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1283 23 thg 3, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1270 13 thg 3, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1255 1 thg 3, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1245 9 thg 2, 2018
  • Bổ sung: Tăng tốc - Phích cắm tự động chạy
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1222 25 thg 1, 2018
  • Bổ sung: Tăng tốc - Hiệu năng hệ thống, Mức độ hiệu quả của Giao diện Người dùng, Hệ thống tệp, Tăng tốc ổ cứng thông minh, Tối ưu bộ nhớ tạm biểu tượng Màn hình nền, Tăng tốc trình duyệt mặc định, Tối ưu Dịch vụ Chỉ dấu Hệ thống, Chống phân mảnh khởi động, Tối ưu SSD
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1189 24 thg 1, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1188 19 thg 1, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ cấu hình chính sách về tin tức hàng ngày (Business Edition)
 • 9.6.0.1187 12 thg 1, 2018
  • Bổ sung: Tường lửa - IP từ xa trong Cảnh báo Kết nối Lần đầu (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Bổ sung: Thêm vào danh sách tin cậy từ nhật ký Chặn hành vi
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1175 9 thg 1, 2018
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1173 5 thg 1, 2018
  • Bổ sung: Hỗ trợ thực thi chính sách cho các thiết lập và bảo vệ
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1156 29 thg 12, 2017
  • Bổ sung: Tường lửa - Kết nối Lần Đầu (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1125 22 thg 12, 2017
  • Bổ sung: Tường lửa - Giám sát Cách sử dụng (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1098 20 thg 12, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1097 15 thg 12, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Dọn dẹp theo lịch (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1071 12 thg 12, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1070 8 thg 12, 2017
  • Bổ sung: Ngôn ngữ – Tiếng Ý. Cảm ơn tình nguyện viên dịch của chúng tôi: ARNOL’D “ARNI” CHARYYEV, Andrea Cagnin, Ocisp87, Alberto Mancini, Simone Corazza, Anonio Tagliente, Ginohax, Dario Borla, Andrea de Poda
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1040 1 thg 12, 2017
  • Bổ sung: Hỗ trợ quét virus từ web (Business Edition)
  • Bổ sung: Hỗ trợ thực thi chính sách từ xa trên web (Business Edition)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1017 28 thg 11, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.6.0.1016 25 thg 11, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Tường lửa (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1379 20 thg 11, 2017
  • Bổ sung: Hỗ trợ cập nhật từ web (Business Edition)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1372 17 thg 11, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1370 13 thg 11, 2017
  • Bổ sung: Nhìn quét đăng nhập và thiết bị thông tin trên web (Business Edition)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1346 4 thg 11, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Driver Updater (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Bổ sung: Hỗ trợ đầy đủ Windows 10 Autumn Creators Update
  • Bổ sung: Chính sách hỗ trợ được cấu hình bởi Admin (Business Edition)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1316 25 thg 10, 2017
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 Autumn Creators Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1291 17 thg 10, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1290 12 thg 10, 2017
  • Bổ sung: Bảo vệ trước các đợt tấn công qua lỗ hổng Office vulnerability CVE-2017-11826
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1289 27 thg 9, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Trình phân tích đĩa
  • Bổ sung: Hỗ trợ 360 Central (Business Edition)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1256 15 thg 9, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Tin tức Hàng ngày
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1164 29 thg 8, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - VPN
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Mobile Security
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1151 22 thg 8, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Bảo vệ sự riêng tư (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1124 11 thg 8, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1090 26 thg 7, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Trình Hủy Dữ Liệu (Chỉ thành viên phí bảo hiểm)
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Tiếp Cận Mọi Nơi
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1059 10 thg 7, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.2.0.1057 7 thg 7, 2017
  • Thêm: Ngôn ngữ – người Pháp
  • Thêm: Phần Mềm An Ninh Mạng
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1202 13 thg 6, 2017
  • Bổ sung: Bảo vệ Internet cho WebExtensions trong FireFox
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1196 17 thg 5, 2017
  • Bổ sung: Anti-Ransomware Tool - 360 Bảo vệ tài liệu
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Edge
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1171 21 thg 4, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1168 14 thg 4, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Hỗ trợ Windows 10 Creators Update
 • 9.0.0.1157 31 thg 3, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1146 17 thg 3, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1138 3 thg 3, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1133 28 thg 2, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1117 7 thg 2, 2017
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1115 22 thg 1, 2017
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Công cụ giải mã phần mềm độc hại
  • Bổ sung: Dọn dẹp - Nhắc nhở dọn dẹp rác hệ thống
  • Sửa lỗi
 • 9.0.0.1085 30 thg 12, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 9.0.0.1069 29 thg 11, 2016
  • Thêm: Thành viên Premium - Được bảo vệ toàn diện mà không bị quảng cáo và tận hưởng các chủ đề giao diện sống động để làm mới phần mềm Total Security của bạn.
  • Thêm: Tăng tốc trò chơi - Tối đa hóa hiệu năng chơi game của bạn.
  • Thêm: Kết nối 3.0 - Gửi tin nhắn từ PC
  • Thêm: Kết nối 3.0 - Quét vi-rút toàn bộ từ xa
  • Thêm: Kết nối 3.0 - Chụp ảnh màn hình PC
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1083 24 thg 10, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1080 28 thg 9, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1077 15 thg 9, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1071 9 thg 9, 2016
  • Nâng cấp khả năng dọn dẹp phần mềm độc hại
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1057 1 thg 9, 2016
  • Thêm: Thành viên cao cấp 360
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1031 8 thg 8, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1030 5 thg 8, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.8.0.1028 2 thg 8, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Hỗ trợ Windows 10 Anniversary Update
 • 8.6.0.1158 11 thg 7, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1140 29 thg 6, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1139 28 thg 6, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1133 21 thg 6, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1132 17 thg 6, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1109 8 thg 6, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1103 3 thg 6, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1086 18 thg 5, 2016
  • Thêm: Hộp công cụ - Xóa mục đăng ký
  • Thêm: Hỗ trợ hiển thị dpi cao với giao diện rõ ràng
  • Thêm: Bảo vệ Internet - Gợi ý trang web an toàn trong trình duyệt dành cho Chrome
  • Thêm: Connect - Hỗ trợ quét nhanh từ điện thoại
  • Thêm: Connect - Hỗ trợ thông báo hoạt động khả nghi
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1138A 12 thg 5, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1072 7 thg 5, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.6.0.1070 6 thg 5, 2016
  • Thêm: Hộp công cụ - Xóa mục đăng ký
  • Thêm: Hỗ trợ hiển thị dpi cao với giao diện rõ ràng
  • Thêm: Bảo vệ Internet - Gợi ý trang web an toàn trong trình duyệt dành cho Chrome
  • Thêm: Connect - Hỗ trợ quét nhanh từ điện thoại
  • Thêm: Connect - Hỗ trợ thông báo hoạt động khả nghi
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1138 26 thg 4, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1134 21 thg 4, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1133 18 thg 4, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1120 10 thg 3, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1098 1 thg 2, 2016
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1066 31 thg 12, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.2.0.1056 25 thg 12, 2015
  • Thêm: 360 Connect - Trợ giúp bạn bè & gia đình mọi lúc mọi nơi
  • Thêm: Chặn chương trình không mong muốn tiềm ẩn
  • Cải thiện hiệu suất
  • phục: sửa lỗi Bug
 • 8.0.0.1072 11 thg 12, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.0.0.1063 3 thg 12, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.0.0.1062 23 thg 11, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.0.0.1058 13 thg 11, 2015
  • Hỗ trợ Windows 10 TH2(Build 10586)
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.0.0.1047 5 thg 11, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 8.0.0.1046 29 thg 10, 2015
  • Thêm: Hộp công cụ - Công cụ nén ổ đĩa
  • Thêm: Phiên bản ứng dụng chung cho Windows 10 (Có trên Windows Store)
  • Thêm: Hỗ trợ toàn màn hình ở chế độ máy tính bảng Windows 10
  • Thêm: Quét vi-rút - Hỗ trợ loại tệp Rar5 (tệp lưu trữ)
  • Thêm: Quét vi-rút - Hỗ trợ loại tệp IPA (gói cài đặt iOS)
  • Thêm: Quét vi-rút - Chi tiết các mục trong kết quả quét
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.6.0.1031 21 thg 9, 2015
  • Thêm: Hỗ trợ quét các file IPA của iOS bị nhiễm Xcode Ghost
 • 7.6.0.1030 18 thg 9, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.6.0.1028 6 thg 9, 2015
  • Thêm: Ngôn ngữ – người Đức
  • Thêm: Quản lý bộ định tuyến
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1053 3 thg 9, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1052 11 thg 8, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1040 31 thg 7, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 7.2.0.1034 24 thg 7, 2015
  • Đã thêm: Hỗ trợ đầy đủ Windows 10
  • Đã thêm: Giao diện kiểu Windows 10
  • Đã sửa: Sửa lỗi
 • 7.0.0.1051 1 thg 7, 2015
  • Đã thêm: Tường lửa
  • Đã thêm: Bảo vệ trình duyệt
  • Đã thêm: Bảo vệ trước hoạt động tấn công dữ liệu
  • Đã thêm: Dọn dẹp chứng chỉ gốc độc hại
  • Đã thêm: Danh sách ngoại lệ cho Speedup
  • Đã thêm: Ghi nhớ lựa chọn cuối cho Cleanup
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.6.1.1024 18 thg 5, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.8.0.6012(For Windows 10 only) 13 thg 5, 2015
  • Hỗ trợ Windows 10 Technical Preview (Build 10074)
 • 6.6.1.1020 12 thg 5, 2015
  • Thêm: Ngôn ngữ - Nhật Bản
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.6.0.1023 25 thg 4, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.6.0.1022 24 thg 4, 2015
  • Thêm: Ngôn ngữ - Tiếng Hindi
  • Thêm: Thay đổi ngôn ngữ hiển thị
  • Thêm: Quét theo lịch
  • Thêm: Tắt máy sau khi quét virut
  • Thêm: Chia sẻ thời gian khởi động trên VK
  • Khắc phục: Sửa lỗi Bug
 • 6.2.0.1030 13 thg 4, 2015
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.8.0.6009(For Windows 10 only) 3 thg 4, 2015
  • Hỗ trợ Windows 10 Technical Preview (Build 10041)
 • 6.2.0.1027 2 thg 4, 2015
  • Thêm: Tiếng Việt
  • Thêm: Tiếng Bồ Đào Nha
  • Thêm: Tiếng Hoa
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Chrome 64bit
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Opera
  • Thêm: Bảo vệ Internet cho trình duyệt Yandex
  • Thêm: Quét virus ở chế độ Safe Mode
  • Nâng cao: Công cụ dọn dẹp, sao lưu hệ thống
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 6.0.0.1154 10 thg 3, 2015
  • Cải thiện: Tính ổn định sản phẩm
 • 6.0.0.1152 4 thg 3, 2015
  • Cải thiện: Tính ổn định sản phẩm
 • 6.0.0.1151 3 thg 3, 2015
  • Đã thêm: Phát hiện và gỡ bỏ Phần mềm quảng cáo Superfish
  • Cải thiện: Tính ổn định sản phẩm
  • Cải thiện: Giảm kích thước tập tin cài đặt
 • 6.0.0.1140 13 thg 2, 2015
  • Cải thiện: Tính ổn định sản phẩm
 • 6.0.0.1139 11 thg 2, 2015
  • Cải thiện: Tính ổn định sản phẩm
  • Cải thiện: Giảm kích thước tập tin cài đặt
 • 6.0.0.1131 3 thg 2, 2015
  • Nâng cao tính ổn định của sản phẩm
  • Tối ưu sử dụng bộ nhớ
 • 6.0.0.6002(For Windows 10 only) 27 thg 1, 2015
  • Hỗ trợ Windows 10 Technical Preview (Build 9926)
 • 6.0.0.1124 22 thg 1, 2015
  • Thêm: Hỗ trợ đa người dùng và người dùng không phải quản trị
  • Thêm: Giao diện mới làm đẹp cho 360 Total Security của bạn
  • Thêm: Trình Dọn Dẹp Sao Lưu Hệ Thống trong Hộp Công Cụ
  • Thêm: Thêm nhiều mô hình định tuyến hỗ trợ Kiểm Tra Bảo Mật Wifi
  • Thêm: Tăng cường khả năng làm sạch các phần mềm độc hại
  • Thêm: Tăng cường thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu điện toán đám mây
  • Thêm: Tăng cường khả năng khởi động Facebook
  • Sửa lỗi
 • 5.2.0.1086 13 thg 1, 2015
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1108 4 thg 1, 2015
  • giảm thiểu sử dụng mạng khi sử dụng mạng 3G
  • Lựa chọn để đính kèm hình ảnh cá nhân khi chia sẻ thời gian khởi động
  • Sửa lỗi
 • 5.2.0.1085 24 thg 12, 2014
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1099 Beta 19 thg 12, 2014
  • Thêm:Giao diện để trang điểm cho 360 Total Security của bạn
  • Sửa lỗi
 • 6.0.0.1086 Beta 11 thg 12, 2014
  • Thêm: Hỗ trợ người dùng mà không cần quyền quản trị
  • Thêm: Thiết lập để gỡ bỏ công cụ quét không hiệu quả
  • Kiểm tra Wifi: Hỗ trợ bộ định tuyến mới(DIR-880L,DIR-850L,Netgear R7000,Netgear AC1900,Netgear N750,Linksys EA6900,Linksys E2000,ASUS RT-AC68U)
  • Thêm: Cải thiện khả năng dọn dẹp trình duyệt
  • Thêm: Cải thiện khả năng ngăn phần mềm độc hại
  • Thêm: Cải thiện hiệu suất truy vấn cơ sở dữ liệu điện toán đám mây
 • 5.2.0.1077 8 thg 12, 2014
  • Sửa lỗi
 • 5.2.0.1074 25 thg 11, 2014
  • Sửa lỗi: Cleanup – Không thể để làm sạch Recycle Bin
  • Thêm: Hiệu quả tối ưu hóa để sử dụng với các phần mềm chống virus khác khi
 • 5.2.0.1073 20 thg 11, 2014
  • Thêm: Bảo vệ trước các đợt tấn công qua lỗ hổng Windows vulnerability CVE-2014-6332
 • 5.2.0.6069(For Windows 10 only) 18 thg 11, 2014
  • Hỗ trợ Windows 10 Technical Preview (Build 9879)
 • 5.2.0.1072 14 thg 11, 2014
  • Fix: Reduce CPU usage for UI animation
  • Fix: Reduce Memory usage for UI animation
  • Fix: Cleanup takes a long time to initialize
  • Add: Website entry for "Report False positives/Suspicious files" on UI
 • 5.2.0.1066 7 thg 11, 2014
  • Sửa lỗi: Trong một số môi trường của người dùng, hình nền desktop trở thành màu đen sau khi dọn dẹp tệp rác.
 • 5.2.0.1065 6 thg 11, 2014
  • Thêm: Giới thiệu tính năng Kiểm tra toàn bộ.
  • Thêm: Giới thiệu tính năng Bảo vệ đa cơ chế.
  • Thêm: Thông báo khi người dùng muốn tắt máy tính trong lúc nâng cấp sản phẩm.
  • Thêm: Sửa lỗi: Cải thiện khả năng hiển thị UI cho Sandbox
  • Sửa lỗi: Trong một số môi trường của người dùng, hình nền desktop trở thành màu đen sau khi dọn dẹp tệp rác.
 • 5.2.0.6062 31 thg 10, 2014
  • Hỗ trợ Windows 10 Technical Preview (Bản dựng 9860)
  • Sửa lỗi: Sandbox không hoạt động trên Windows 10
 • 5.2 Beta 21 thg 10, 2014
  • Thiết kế lại giao diện, tương tác của người dùng
   • Trạng thái bảo vệ trực quan, rõ ràng giúp bạn yên tâm
   • Kiểu UI và trải nghiệm người dùng nhất quán hơn
   • Các chức năng được sắp xếp đơn giản hơn giúp bạn tập trung vào những gì bạn cần
   • Làm cho Đăng nhập Facebook trở thành tùy chọn bằng cách chuyển nó lên thanh tiêu đề
   • Tải cập nhật bằng cách bấm vào số phiên bản
  • Sửa lỗi
 • 5.0.0.2057 17 thg 10, 2014
  • Sửa lỗi: Chương trình thoát đột ngột khi đang quét các tệp cụ thể trên Windows XP.
 • 5.0.0.2055 16 thg 10, 2014
  • Thêm: Bảo vệ trước các đợt tấn công qua lỗ hổng Windows CVE-2014-4114
  • Thêm: Bảo vệ trước các đợt tấn công qua lỗ hổng Windows CVE-2014-4148
  • Thêm: Bản vá cho bản cập nhật lỗ hổng CVE-2014-4114 - MS14-060 của Microsoft
  • Thêm: Bản vá cho bản cập nhật lỗ hổng CVE-2014-4148 - MS14-058 của Microsoft
  • Sửa lỗi: Không thể dò tìm một số tệp không thực thi trong tệp lưu trữ 7z
 • 5.0.0.2053 10 thg 10, 2014
  • Sửa lỗi: Trình gỡ cài đặt gặp sự cố khi đang gỡ cài đặt sản phẩm trên Windows 2008 Server Edition
 • 5.0.0.6053 7 thg 10, 2014
  • Hỗ trợ Windows 10 Technical Preview (Chỉ dành cho Windows 10)
 • 5.0.0.2051 29 thg 9, 2014
  • Cải tiến Dịch thuật tiếng Tây Ban Nha
  • Sửa lỗi
 • 5.0.0.2043 23 thg 9, 2014
  • Sửa lỗi: Khắc phục sự cố Bitdefender
 • 5.0.0.2042 22 thg 9, 2014
  • AThêm tiếng Tây Ban Nha
  • Cải thiện khả năng Bảo vệ chủ động
  • Sửa lỗi
   • Khả năng mất tệp trong quá trình cài đặt khi dung lượng ổ đĩa trống không đủ.
 • 5.0.0.2018 13 thg 9, 2014
  • Thêm tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Hỗ trợ bộ định tuyến mới: Linksys E2500
  • Cải thiện hiệu suất
 • 5.0.0.2001 4 thg 9, 2014
  • Nâng cao tính ổn định của sản phẩm
 • 5.0.0.2000 29 thg 8, 2014
  • Sửa lỗi:
   • Chương trình gặp sự cố khi đang quét các tệp cụ thể.
   • Hoạt động quét có thể dừng ngay ở giai đoạn khởi tạo khi thực hiện quét vi-rút cho tài khoản không thuộc tài khoản quản trị.
 • 5.0.0.1996 21 thg 8, 2014
  • Kiểm tra Wifi: Hỗ trợ bộ định tuyến mới (ZTE ZXV10 W300 Series, NetGear DNG1000, IntelBras WRN240i, IntelBras WRN300, Linksys X1000, Linksys EA6200)
  • Sửa lỗi
 • 5.0.0.1977 12 thg 8, 2014
  • Thêm tính năng Chặn trang web độc hại cho Firefox
  • Điều chỉnh tính năng Dịch thuật tiếng Nga
  • Quét vi-rút: Hỗ trợ biến thể Win32Kido mới
  • Kiểm tra Wifi: Hỗ trợ bộ định tuyến mới (D-Link 600, D-Link 905L, Linksys E900)
  • Quét tệp đã tải về: Hỗ trợ trình tải về mới (LeechGet, Lightning, Dmaster, Orbitdm, FlashGet3)
 • 5.0.0.1960 2 thg 8, 2014
  • Thêm phiên bản tiếng Nga
  • Sửa lỗi
 • 5.0 7 thg 7, 2014
  • Bảo vệ chủ động
   • Thêm Bảo vệ webcam
   • Thêm Bảo vệ ổ USB
   • Thêm Chặn keylogger
   • Thêm Bảo vệ hệ thống tệp
   • Thêm Bảo vệ hệ thống đăng ký
  • Thêm chế độ im lặng (Chế độ game)
  • Nâng cấp khả năng dọn dẹp phần mềm độc hại
  • Nâng cấp khả năng chặn trang web độc hại
  • Sandbox - Hỗ trợ Windows 8
  • Thêm hộp công cụ - Hãy bình chọn cho tính năng mà bạn mong muốn nhất
 • 4.0.0.2065 12 thg 6, 2014
  • Sandbox – Hỗ trợ Windows 8.1
  • Bảo vệ lỗ hổng "Snowman" của IE (CVE-2014-0322)
  • Cải thiện hiệu suất
  • Sửa lỗi
 • 4.0.0.2048 30 thg 5, 2014
  • Hỗ trợ Chrome chặn URL độc hại
  • Thêm Sandbox
  • Thêm khả năng vá lỗ hổng
  • Thêm khả năng dọn dẹp plug-in
  • Thêm khả năng bảo vệ mạng
  • Thêm khả năng phân tích điện toán đám mây cho tệp không xác định
  • Thêm khả năng tối ưu hóa cho hiệu suất mạng trong Tăng tốc
 • 3.0.0.1202 6 thg 5, 2014
  • Thêm khả năng kiểm tra bảo mật wifi
  • Thêm tùy chọn quét trong menu chuột phải
  • Thêm phản hồi của người dùng
 • 2.1.0.1161 Beta 28 thg 4, 2014
  • Sửa lỗi: Sửa lỗi đăng ký Trung tâm bảo mật Microsoft
 • 2.1.0.1157 Beta 21 thg 4, 2014
  • Thêm phiên bản tiếng Anh
 • 2.1.0.1131 Beta 2 thg 4, 2014
  • Thêm Bảo vệ chủ động
  • Thêm Tự bảo vệ
  • Thêm Bảo vệ theo thời gian thực
  • Thêm cơ chế quét vi-rút Bitdefender
 • 2.0.0.1326 Beta 25 thg 2, 2014
  • Tính năng chính:
   • Kiểm tra PC
   • Quét vi-rút
   • Tăng tốc hệ thống
   • Dọn dẹp tệp rác
   • Bảo mật web
   • Bảo vệ mua sắm trực tuyến
   • Quét tệp đã tải về
   • Cơ chế quét vi-rút Avira
   • Chia sẻ Facebook