Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 11.0.0.1083 1 thg 3, 2024
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1077 1 thg 2, 2024
  • Bổ sung:Hỗ trợ đầy đủ Win10 23H2 và Win11 23H2
  • Cải thiện: Cập nhật công cụ chống vi-rút QEX
  • Cải thiện: Chức năng được nâng cấp của bộ tổ chức máy tính để bàn
 • 11.0.0.1073 12 thg 1, 2024
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1068 21 thg 12, 2023
  • Bổ sung:Bộ lọc tệp trùng lặp (Chỉ dành cho cao cấp)
 • 11.0.0.1061 30 thg 11, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1058 17 thg 11, 2023
  • Cải thiện: Giảm đánh chặn sai
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1048 1 thg 11, 2023
  • Cải thiện: Cập nhật công cụ chống vi-rút QEX
  • Khắc phục: Khắc phục sự cố tương thích với trò chơi Roblox
 • 11.0.0.1046 7 thg 10, 2023
  • Bổ sung: Thêm các mục phát hiện để quét khởi động
  • Cải thiện: Hỗ trợ phát hiện Avaddon, Knotecryp, KitMyfcs ransomware
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1042 15 thg 9, 2023
  • Cải thiện: Tối ưu hóa các mục kiểm tra đầy đủ
 • 11.0.0.1036 28 thg 8, 2023
  • Bổ sung:Nhấn chuột phải vào Recycle Bin để dọn sạch hoàn toàn file rác