Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 10.8.0.1269 23 thg 2, 2021
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1262 5 thg 2, 2021
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 10.8.0.1258 28 thg 1, 2021
  • Khắc phục: Sự cố đăng nhập với tài khoản Google
 • 10.8.0.1249 20 thg 1, 2021
  • Bổ sung: Cung cấp bảo vệ bản vá nóng cho Windows 10
 • 10.8.0.1248 18 thg 1, 2021
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1234 28 thg 12, 2020
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 20H2
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1213 7 thg 12, 2020
  • Cải thiện: Mạng khả năng chặn mối đe dọa
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1200 24 thg 11, 2020
  • Bổ sung: Trình chống theo dõi sự riêng tư (Chỉ dành cho cao cấp)
  • Cải thiện: Thêm phản hồi cho Trình cập nhật trình điều khiển
  • Khắc phục: Sự cố khiến trình duyệt chạy chậm và gặp sự cố
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1170 5 thg 11, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1160 22 thg 10, 2020
  • Bổ sung: Thêm tab Tài khoản trên trang chính
  • Cải thiện: Ẩn khóa cấp phép đã hết hạn