Khuyến mãi giữa năm 2024, GIẢM GIÁ 50%!Tìm hiểu thêm.

Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 11.0.0.1103 15 thg 5, 2024
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1099 28 thg 4, 2024
  • Bổ sung: Hỗ trợ các tệp quét được tải xuống từ các trình duyệt Yandex
  • Cải thiện: Cập nhật công cụ chống vi-rút KunPeng
 • 11.0.0.1089 9 thg 4, 2024
  • Khắc phục: Khắc phục sự cố tương thích với trò chơi Roblox
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1086 27 thg 3, 2024
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1083 1 thg 3, 2024
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1077 1 thg 2, 2024
  • Bổ sung:Hỗ trợ đầy đủ Win10 23H2 và Win11 23H2
  • Cải thiện: Cập nhật công cụ chống vi-rút QEX
  • Cải thiện: Chức năng được nâng cấp của bộ tổ chức máy tính để bàn
 • 11.0.0.1073 12 thg 1, 2024
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1068 21 thg 12, 2023
  • Bổ sung:Bộ lọc tệp trùng lặp (Chỉ dành cho cao cấp)
 • 11.0.0.1061 30 thg 11, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1058 17 thg 11, 2023
  • Cải thiện: Giảm đánh chặn sai
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút