Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 10.8.0.1118 15 thg 9, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1112 2 thg 9, 2020
  • Bổ sung: Thông báo những vấn đề cần chú ý trên trang chính
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1086 21 thg 8, 2020
  • Cải thiện: Khả năng bảo vệ sổ đăng ký nâng cao
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1083 12 thg 8, 2020
  • Bổ sung: Bảo vệ tấn công không tên (Chỉ dành cho cao cấp)
  • Cải thiện: Cải thiện khả năng bảo vệ hệ thống
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1060 16 thg 7, 2020
  • Cải thiện: Giải quyết sự cố chương trình có thể xảy ra
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1049 6 thg 7, 2020
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 May 2020 Update
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1050 6 thg 7, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1038 24 thg 6, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1030 18 thg 6, 2020
  • Cải thiện: Khả năng phát hiện mối đe dọa
  • Cải thiện: ổn định chương trình
 • 10.8.0.1021 1 thg 6, 2020
  • Cải thiện: Khả năng quét ransomware
  • Cải thiện: kinh nghiệm tương tác của quét toàn bộ
 • 10.6.0.1411 11 thg 5, 2020
  • Bổ sung: Nhiệm vụ điểm - VPN Proxy Master
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1402 21 thg 4, 2020
  • Cải thiện: Giải quyết sự cố chương trình có thể xảy ra
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1392 9 thg 4, 2020
  • Bổ sung: Hỗ trợ trình duyệt Microsoft Edge mới
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1379 27 thg 3, 2020
  • Bổ sung: Cơ chế KunPeng AntiVir
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.6.0.1380 27 thg 3, 2020
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug