Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 11.0.0.1042 15 thg 9, 2023
  • Cải thiện: Tối ưu hóa các mục kiểm tra đầy đủ
 • 11.0.0.1036 28 thg 8, 2023
  • Bổ sung:Nhấn chuột phải vào Recycle Bin để dọn sạch hoàn toàn file rác
 • 11.0.0.1032 17 thg 8, 2023
  • Cải thiện: Cập nhật công cụ chống vi-rút QEX
  • Cải thiện: Chặn trang web độc hại
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1030 3 thg 8, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1028 20 thg 7, 2023
  • Cải thiện: Cập nhật động cơ chống vi-rút
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1025 3 thg 7, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1020 26 thg 6, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1016 15 thg 6, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
  • Cải thiện: Cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút
 • 11.0.0.1014 9 thg 6, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 11.0.0.1007 31 thg 5, 2023
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug