Lịch sử phiên bản của 360 Total Security

 • 10.8.0.1382 26 thg 8, 2021
  • Bổ sung: Hỗ trợ Windows 10 21H1
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1377 17 thg 8, 2021
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1371 30 thg 7, 2021
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1362 20 thg 7, 2021
  • Cải thiện: Cải thiện hiệu suất bảo vệ sổ đăng ký
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1359 13 thg 7, 2021
  • Bổ sung: Hỗ trợ phòng thủ chống lại các lỗ hổng Windows Print Spooler
 • 10.8.0.1357 7 thg 7, 2021
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1342 22 thg 6, 2021
  • Bổ sung: Hộp công cụ - Network Diagnosis
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1324 26 thg 5, 2021
  • Khắc phục: Đã khắc phục sự cố hiệu suất hệ thống chậm trong quá trình cài đặt
 • 10.8.0.1310 12 thg 5, 2021
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug
 • 10.8.0.1296 19 thg 4, 2021
  • Cải thiện: Cải thiện trải nghiệm tương tác về bảo vệ Webcam
  • Khắc phục: sửa lỗi Bug