Loader Tải về

Quá trình tải về của bạn sẽ bắt đầu sau giây lát. Nếu không, hãy khởi động lại quá trình tải về.
 • Step 1
  1 Mở tệp cài đặt
  Tìm tệp cài đặt và nhấp kép để mở
 • Step 2
  2 Nhấp vào “Cài đặt”
  Chọn ngôn ngữ và nhấp vào “Cài đặt” để tiếp tục
 • Step 3
  3 Chạy “Kiểm tra toàn bộ”
  Chạy “Kiểm tra toàn bộ” lần đầu tiên của bạn sau khi cài đặt