Báo cáo sai

Nếu bạn cho rằng tệp đã bị 360 Total Security ngăn chặn không phải là tệp vi-rút hoặc Trojan horse, vui lòng gửi tệp cho chúng tôi để được phân tích

*
Chọn tệp

Kích cỡ tệp không vượt quá 20M, có thể nén, vui lòng dùng định dạng RAR / ZIP / 7z, không dùng mã hóa hoặc chia nhỏ dung lượng tệp

*
Chọn tệp
*

Gửi

Tệp khả nghi

Nếu bạn nghi ngờ tệp là tệp vi-rút hoặc Trojan horse nhưng 360 Total Security đã không ngăn chặn, vui lòng gửi tệp cho chúng tôi để được phân tích.

*
Chọn tệp

Kích cỡ tệp không vượt quá 20M, có thể nén, vui lòng dùng định dạng RAR / ZIP / 7z, không dùng mã hóa hoặc chia nhỏ dung lượng tệp

*

Gửi
Gửi không thành công
Quay lại
Đã nhận thành công tệp gửi đi
Cảm ơn bạn đã gửi tệp, chúng tôi sẽ xác định mức độ an toàn của tệp sau khi phân tích.
tiếp tục Trở về trang chủ