Báo cáo các tệp tin báo Lỗi Giả/Đáng Ngờ

URL Báo Lỗi Giả

Nếu quý vị nghĩ 360 Total Security đã chặn một trang web sạch do lỗi, vui lòng gửi URL cho chúng tôi để được phân tích.

*

*
Chọn tệp

  • Kích cỡ tệp không được vượt quá 2MB.
*

*
Hiển thị mã khác

Gửi
Đã nhận thành công tệp gửi đi
Cảm ơn bạn đã gửi tệp, chúng tôi sẽ xác định mức độ an toàn của tệp sau khi phân tích.
tiếp tục Trở về trang chủ