Báo cáo các tệp tin báo Lỗi Giả/Đáng Ngờ

Tệp Báo Lỗi Giả

Nếu bạn cho rằng tệp đã bị 360 Total Security ngăn chặn không phải là tệp vi-rút hoặc Trojan horse, vui lòng gửi tệp cho chúng tôi để được phân tích

*
Chọn tệp

  • Kích cỡ tệp không được vượt quá 20MB.
  • Tệp tin nén được hỗ trợ, nhưng chỉ giới hạn ởi định dạng RAR/ZIP/7z.
  • Vui lòng không mã hoá tệp tin của quý vị hoặc sử dụng dung lượng phụ.

  • Nếu tệp tin báo lỗi giả >20MB, hoặc nếu quý vị có nhiều tệp tin, vui lòng thêm các liên kết tải về dưới đây.
    Vui lòng không thêm mật khẩu vào liên kết của quý vị.

*
Chọn tệp

  • Kích cỡ tệp không được vượt quá 2MB.
*

*
Hiển thị mã khác

Gửi
Đã nhận thành công tệp gửi đi
Cảm ơn bạn đã gửi tệp, chúng tôi sẽ xác định mức độ an toàn của tệp sau khi phân tích.
tiếp tục Trở về trang chủ