Hướng Dẫn: Cách Gỡ Cài Đặt 360 Total Security trên Windows

Bước 1: Đầu tiên, hãy bấm vào nút Bắt đầu, sau đó bấm vào Bảng điều khiển, rồi bấm vào Chương trình và Tính năng.

Bước 2: Tìm 360 Total Security, bấm đúp vào mục nhập và làm theo quy trình gỡ cài đặt.

Bước 3: Ngay khi chương trình chạy, nó sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn gỡ bỏ cài đặt 360 Total Security không. Nhấp vào Continue (Tiếp Tục).

Bước 4: Sau khi nhấp vào Continue (Tiếp Tục), một cửa sổ bật lên sẽ hỏi bạn có muốn gỡ vĩnh viễn 360 Total Security không. Nhấp vào Yes (Có). Một thông báo sẽ thông báo cho bạn rằng việc gỡ cài đặt hoàn tất.

Bước 5: Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem có bất kỳ tập tin nào còn lại từ chương trình hay không. Từ Menu Start (Bắt Đầu), chọn Computer (Máy Tính), Local Disk (C:), sau đó là Program Files (Tập Tin Chương Trình). Xác định vị trí thư mục “360” và xóa (nếu nó tồn tại).

* 360 Total Security miễn phí cho tất cả người dùng, nhưng một số dịch vụ giá trị gia tăng như Hỗ Trợ Cao Cấp có thể bị tính thêm phí.